ΑΝΕΡΓΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

3-ΑΝΕΡΓΙΑ

3.1- Σύνταξη επιχειρησιακού επενδυτικού σχεδίου και δημιουργία φορέα διαχείρισης, με σκοπό την δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέες επιχειρήσεις που θα προκύψουν βάσει κεντρικού σχεδιασμού, στο πνεύμα της συμμετοχικής οικονομίας.

3.2- Πρόγραμμα πρώτον: Μεταφορά άνεργου εργατικού δυναμικού από αστικά κέντρα στην περιφέρεια με δημιουργία μικρών συνεργατικών επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφία, γεωργία, κ.α)

3.3- Πρόγραμμα δεύτερον: Παροχή δωρεάν κτιριακών υποδομών, επαγγελματικής στέγης για δυο χρόνια σε νέες επιχειρήσεις εντός του δήμου.

3.4- Αξιοποίηση Ελαιώνα. Ο ελαιώνας περιλαμβάνει 3.000 στρέμματα με ελιές. Οι καρποί των δένδρων του Ελαιώνα (ελιές) μπορούν να τροφοδοτήσουν κι υποστηρίξουν την δημιουργία 20 μονάδων σαπωνοποιίων. Με τη λογική της συμμετοχικής οικονομίας ο δήμος μπορεί κατόπιν μελέτης και με την αρχή της ανταποδοτικότητας να προχωρήσει σε αξιοποίηση με ευέλικτα αυτοδιαχειριζόμενα εταιρικά σχήματα.

3.5- Αξιοποίηση Ελαιώνα. Ειδικές καλλιέργειες των εκτάσεων των 3.000 στρεμμάτων (ανάμεσα στις ελιές) με αρωματικά βότανα ή άλλα ενδόδημα είδη. Η αγροτική αυτή εκμετάλλευση μπορεί να γίνει με την ίδια επιχειρηματική λογική, με ευέλικτα αυτοδιαχειριζόμενα εταιρικά σχήματα.

3.6- Αστικοί Λαχανόκηποι, αστικές καλλιέργειες. Στον Ελαιώνα μπορεί να διατεθούν έκτασεις γης πενήντα τετραγωνικών μέτρων σε κάθε οικογένεια να φτιάξει τον λαχανόκηπο της και να τραφεί από αυτόν. Το κίνημα των αστικών καλλιεργειών είναι ευρύτατα διαδεδομένο στο εξωτερικό κι είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε δυτικές μητροπόλεις. Το διεθνές σλόγκαν αστικοκαλλιεργητών είναι: «Η κηπουρική είναι πιο φτηνή από τη ψυχοθεραπεία και μας μένουν οι ντοματούλες».

3.7- Προώθηση και βοήθεια των δράσεων της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ο δήμος θα δρομολογήσει συστηματική ανάδειξη και καθοδήγηση σε θέματα ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.

3.8- Προάσπιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων στο δήμο της Αθήνας. Κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων με διάλογο, στη βάση της αλληλοκατανόησης, μεταξύ δήμου κι εργαζομένων για την επίλυση των όποιων δυσχερειών προκύψουν στη συνέχεια λόγω των πολιτικών των μνημονίων και της μετάβασης σε γερμανικό μοντέλο αυτοδιοίκησης των δήμων.