ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ


7-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

7.1- Ίδρυση Δημοτικής Συνεργατικής Τράπεζας Αθηνών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά το πρότυπο της αρχικής Τράπεζας της Πενσυλβάνιας του αειμνήστου Φράγκλιν Μπέντζαμιν και με βάση της αρχές της ηθικής οικονομίας. Αρχικό κεφάλαιο η εγγύηση της μισθοδοσίας των εργαζομένων και οικονομικούς εταίρους την πατριωτική ομογένεια και πιθανόν την Εκκλησία. Μια τέτοια τράπεζα κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση των τοκογλύφων εγχώριων και διεθνών.

7.2- Ίδρυση Τράπεζας των Φτωχών (κατά τα διεθνή πρότυπα), εντός του κόλπου της δημοτικής συνεργατικής τράπεζας Αθηνών, προς ενίσχυση της μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας.

7.3- Νοικοκύρεμα και περιορισμός της σπατάλης σημαίνει αύξηση των εσόδων. Για να επιτευχθεί αυτό θα προχωρήσουμε σε ανασυγκρότηση, αναδιάταξη, αναδιάρθρωση των λειτουργικών διοικητικών δομών του δήμου. Με νέο εσωτερικό κανονισμό κι εμφανές πλήρες, λεπτομερειακό οργανόγραμμα λειτουργίας ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να αντιλαμβάνεται τη δομή του δήμου, να αξιολογεί τις υπηρεσίες. Παράλληλα με σοβαρές ξεκάθαρες καθετοποιημένες δομές λειτουργίας ο ίδιος ο δήμος θα μπορεί να εντοπίζει αστοχίες του, να επιλύει και να βελτιώνει ποσοτικά και ποιοτικά το παραγόμενο έργο του. 

7.4- Έλεγχος των πεπραγμένων των προηγούμενων δημάρχων με δέσμευση μας οι λαθροχειρίες να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

7.5- Λογιστικός έλεγχος του χρέους του δήμου της Αθήνας με επαναδιαπραγμάτευση του σε περιπτώσεις αδιαφάνειας, υπερκοστολόγησης κι άλλων μη σύννομων συμφωνιών.

7.6- Ίδρυση Φορέα Επιχειρηματικής Δράσης κι Επενδύσεων για την  αξιοποίηση της περιουσίας του δήμου κι ανάληψης επιχειρηματικών επενδυτικών πρωτοβουλιών, με λογική της συμμετοχικής οικονομίας.

7.7- Έλεγχος δημοτικών φορέων κι επιχειρήσεων. Επαναξιολόγηση τους, κατάργηση των ζημιογόνων, επανεκκίνηση όσων έχουν δυνατότητες, προοπτικές αυτοτέλειας, αυτονομίας. Μέριμνα θα δοθεί σε εργαζόμενους όπου απατηθεί μετάταξη.

7.8- Ανταποδοτική μείωση δημοτικών τελών κατά 30% σε καταστηματάρχες που διατηρούν τραπεζοκαθίσματα σε πεζοδρόμια με παράλληλη αποδεδειγμένη μείωση τιμών σε προϊόντα κι υπηρεσίες. Επίσης μείωση 10% σε δημοτικά τέλη μόνο σε όσα καταστήματα διαθέτουν ελληνική κι όχι ξενόγλωσση ή λατινογενή επιγραφή.   

7.9- Κατάργηση χρηματοδοτήσεων σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) κι επανεξέταση των όποιων συμβάσεων τους με την απερχόμενη δημοτική αρχή.

7.10-Μια πόλη αντλεί τα έσοδα της όταν ανθεί το εμπόριο. Συνεργασία με τον εμπορικό κόσμο για επίλυση των προβλημάτων.

7.11-Ίδρυση μαζί με επιστημονικούς και επιχειρηματικούς φορείς Αυτοδιαχειριζόμενου Κέντρου Καινοτομίας & Τεχνολογιών Αιχμής. Πρόκειται για νευραλγικό συντονιστικό κέντρο του παραγόμενου εγχώριου επιστημονικού έργου και των εφαρμογών του, για αρτιότερη προώθηση των αποτελεσμάτων του στην παγκόσμια οικονομική αγορά.    ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Η έξοδος της χώρας από την κρίση κι η ανασυγκρότηση της προϋποθέτουν μεταξύ άλλων και την ανάπτυξη των τεχνολογιών αιχμής. Το καθήκον αυτό ανήκει στην  πολιτεία, πολύ όμως απέχουν από αυτό, οι γενοκτόνες πολιτικές των μνημονιακών κυβερνήσεων. Ο Δήμος της Αθήνας, ως πρωτεύουσας της χώρας, δύναται και οφείλει να αναλάβει πανελλαδική πρωτοβουλία για την ίδρυση κι οργάνωση αυτοχρηματοδοτούμενου Κέντρου Καινοτομίας και Τεχνολογιών Αιχμής, με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. 


ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει πλέον τη δυνατότητα επικοινωνίας, εξυπηρέτησης, ενημέρωσης και συνεργασίας των πολιτών, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις δημοτικές υπηρεσίες. Υπάρχει επομένως η ανάγκη πλήρους ηλεκτρονικής δικτύωσης της πόλης με πολλαπλά οφέλη. Η κίνηση μας άλλωστε , ως αμεσοδημοκρατική , θεωρεί απαραίτητη την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση της πόλης.